Thành lập công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ bán buôn tại Việt Nam ?

Thành lập công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ bán buôn tại Việt Nam ?

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác), có thể thực hiện thủ tục đầu tư vốn, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phân phối bán buôn hàng hoá tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn cho người nước ngoài các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thành lập công ty hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phân phối bán buôn tại Việt Nam ?

Dịch vụ phân phối bán buôn (Mã ngành dịch vụ CPC 622):

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn thành lập công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phân phối bán buôn, được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không bao gồm hoạt động kinh doanh bán lẻ) đối với hàng hoá thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ:

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phân phối bán buôn là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nếu có hoạt động kinh doanh bán lẻ, thì phải đảm bảo có đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, theo quy định pháp luật Việt Nam;

Yêu cầu liên quan:

- Bản sao hộ chiếu hợp lệ;

- Văn bản xác nhận số dư tiền gửi trong tài khoản của Ngân hàng;

- Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng công ty.

Cơ sở pháp lý:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017.

Phạm vi công việc:

Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “thành lập công ty hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phân phối bán buôn tại Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

- Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan, soạn thảo và hướng dẫn hồ sơ;

- Đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam;

- Nộp hồ sơ, nhận và bàn giao kết quả./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?