Người giữ bản di chúc ?

Người giữ bản di chúc ?

Trường hợp, sau khi hoàn thành việc lập di chúc bằng văn bản, thì người lập di chúc có thể gửi người khác hoặc chính người được hưởng thừa kế của minh, thực hiện việc giữ bản di chúc này có hợp pháp hoặc đảm bảo đúng quy định của pháp luật ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về người giữ bản di chúc ?

Gửi giữ di chúc:

Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng.

Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây:

Giữ bí mật nội dung di chúc;

Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng (Điều 641 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc:

Theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 632 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, thì mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ người được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Như vậy, về nguyên tắc thì người làm chứng là người biết được các tình tiết hoặc nội dung sự việc có liên quan đến vụ việc làm chứng cho việc lập di chúc nói chung, nhưng theo quy định của pháp luật ở trên đây thì người được hưởng thừa kế của người lập di chúc không thể là người làm chứng cho việc lập di chúc. Vì vậy, để tránh xảy ra trường hợp phát sinh tranh chấp giữa những người được hưởng thừa kế với nhau, thì người lập di chúc có thể gửi người khác và không nên gửi chính người được hưởng thừa kế của mình thực hiện việc giữ bản di chúc này./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Di chúc không có người làm chứng ?

Di chúc không có người làm chứng ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Lập di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, thì bản di chúc này có hợp pháp không ?

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc, thì có thể làm chứng cho việc lập di chúc không ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc ?

24 Apr, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vân thủ tục lập di chúc tại Đà Nẵng, Việt Nam

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng

18 Dec, 2019// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Cha mẹ lập di chúc để lại di sản, tài sản là nhà và đất ở, để dùng làm nhà thờ họ có được không ?

Di chúc của người không biết chữ ?

Di chúc của người không biết chữ ?

26 Nov, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Dịch vụ thủ tục tư vấn lập di chúc của người không biết chữ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?