Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam ?

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thể nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ? 

Chào bạn! 

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

Bản khai lý lịch;

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.

Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam (Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam số 05/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014)

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

17 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục và các điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục, giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

15 Feb, 2020// Nhóm: Luật Hộ tịch

Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

28 Nov, 2018// Nhóm: Luật Hộ tịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?