Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Chào văn phòng luật sư tại Đà Nẵng! Thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn để này ?  

Chào bạn!  

Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch (Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong trường hợp:

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước (Điểm b Khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong trường hợp:

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc (Điểm b Khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch (Khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó (Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch (Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh sử dụng để ghi chú nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi các thông tin hộ tịch thay đổi theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Khi thực hiện cần ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành ghi chú, thông tin hộ tịch có sự thay đổi và tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ là căn cứ để thực hiện việc ghi chú (Khoản 8 Điều 21 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

17 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục và các điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

16 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ tư vấn thủ tục, giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

15 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Thay đổi họ, chữ đệm và tên cho con tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Thay đổi họ, chữ đệm và tên cho con tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

10 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch của cá nhân trong giấy khai sinh tại Đà Nẵng