Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Khi tiến hành thủ tục mua lại phần vốn góp của cá nhân, công ty đã góp vào doanh nghiệp, thì danh nghiệp có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hay phải thanh toán bằng chuyển khoản ?

Giao dịch tài chính của doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013).

Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn:

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng  phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau: Thanh toán bằng Séc; Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền; Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành (Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 09/01/2015).

Đối với trường hợp cá nhân thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp, thì không quy định bắt buộc áp dụng các hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn ở trên đây.

Như vậy, doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp./.

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

16 Mar, 2018// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

26 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) đối với hợp đồng được ký kết trên lãnh thổ Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

10 Oct, 2017// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Nhà đầu tư nước ngoài mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản Việt Nam Đồng tại Ngân hàng Việt Nam ?