Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức nào ? và cần phải thực hiện thủ tục hoặc giấp phép gì ? để được phép thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Các hình thức hoạt động đầu tư tại Việt Nam:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (thành lập công ty tại Việt Nam).

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Public - Private Partner: Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư).

Đầu tưu theo hình thức hợp đồng BCC (Business Cooperation Contract: Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế (thành lập doanh nghiệp), nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Như vậy, điều kiện đầu tiên để nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư tại Việt Nam là phải có dự án đầu tư, tiếp theo là thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì mới được thành lập doanh nghiệp. Thực tế, thì nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, phải thực hiện hai thủ tục, đó là: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, được quy định tại Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Điều 21, 22 và Điều 23), hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

Điều lệ công ty. 

Danh sách thành viên. 

Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. 

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức và phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

18 Feb, 2020// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam

Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

27 Aug, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

25 Aug, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho công ty ở nước ngoài tại Việt Nam

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

03 Apr, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam

Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam ?

Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam ?

28 Mar, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam