Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam? 

.

Chào bạn!

.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại điện của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: 

.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

.

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

.

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

.

Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006). 

.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thực hiện theo Mẫu MĐ-1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư;

.

Tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP bao gồm: văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (Khoản 1 mục II Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006).

.

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ văn phòng đại diện, theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam (Điểm a khoản 3 mục I Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006).

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com  

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

18 Feb, 2020// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam

Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

27 Aug, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

18 Apr, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ thục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

03 Apr, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam

Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam ?

Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam ?

28 Mar, 2018// Nhóm: Người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam