Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước (A) thực hiện ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với một công ty ở nước ngoài khác (B) là chủ đầu tư của một dự án BOT (build operate transfer) tại Việt Nam, công ty ở nước ngoài khác (B) sẽ thực hiện thanh toán theo phương thức T.Tr (telegraphic transfer reimbursement) và L/C (letter of credit) từ Ngân hàng ở quốc gia công ty nước ngoài khác (B) cho các hạng mục tổng thầu EPC của công ty ở nước ngoài (A), hoá đơn hàng hoá của công ty (A) sẽ được gửi đến Ngân hàng ở nước ngoài (B), hàng hoá sẽ được công ty ở nước ngoài (A) giao cho công ty ở nước ngoài (B) tại dự án BOT ở Việt Nam. Trường hợp này, công ty ở nước ngoài (A) có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam không ? 

Chào bạn! 

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam (Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014).

Như vậy, trường hợp công ty ở nước ngoài (A) có thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam, thì thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp công ty ở nước ngoài (B) thực hiện dự án BOT tại Việt Nam, theo hình thức đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, công ty tại Việt Nam thực hiện việc ký kết hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị với công ty ở nước ngoài (B) hoặc công ty ở nước ngoài (A), theo phương thức hàng hóa được giao tại cửa khẩu Việt Nam, không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam, thì công ty ở nước ngoài (B) hoặc công ty ở nước ngoài (A) không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu tại Việt Nam ?

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam

18 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam