Góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu từ nước ngoài

Góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu từ nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng ký góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu xe ô tô, hồ sơ, thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam ? các loại thuế, thuế suất là bao nhiêm % khi nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam ?

Chào bạn! 

Điều kiện nhập khẩu xe ô tô:

Hàng hoá là xe ô tô mới 100% không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu (Phụ lục I Mục II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013).

Thương nhân nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung những giấy tờ sau cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân (Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011).

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, gồm: văn bản đề nghị nhập khẩu xe ô tô; hộ chiếu: 01 bản chụp; vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp; giấy tờ khác liên quan đến xe ô tô nhập khẩu; Văn bản xác nhận thời hạn công tác, làm việc, làm chuyên gia của cơ quan chủ quản được cử đi công tác, làm việc tại nước ngoài: 01 bản chính; văn bản thông báo hoặc xác nhận hoặc thỏa thuận cho, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 01 bản dịch tiếng Việt có chứng thực từ bản chính (Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015).

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô:

Hồ sơ nhập khẩu xe ô tô, gồm: Giấy phép nhập khẩu xe ô tô: 02 bản chính. Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 01 bản chính. Giấy ủy quyền của đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Thông tư này ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xe (nếu có): 01 bản chính.

Thuế nhập khẩu xe ô tô:

Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô:

Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Nghị định số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô:

Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu từ nước ngoài

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Các hình thức đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty cung cấp dịch vụ ở nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty nước ngoài được thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam, theo biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa một bên là pháp nhân Việt Nam và một bên là pháp nhân nước ngoài

Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài