Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty được thuận tiện ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ giải thể, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, bạn lựa chọn 01 loại văn phòng đại diện công ty ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn.

Chấm dứt hoạt động đối với:

Văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên:

- Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

- Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Văn phòng đại diện công ty cổ phần:

- Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Văn phòng đại diện công ty hợp danh:

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân: Tải về

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

Tư vấn pháp lý liên quan:

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh công ty

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online