Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng

Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể thực hiện dịch vụ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty tại Đà Nẵng ?

Chào bạn!

Doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng, lựa chon 01 trường hợp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:

Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của:

Công ty tnhh một thành viên:

Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên góp vốn làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty: Tải về

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com    

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online