Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập công ty tnhh một thành viên:

- Do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

 Thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Thành lập công ty cổ phần:

- Do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

- Do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn: Tải về

Thành lập công ty hợp danh:

- Do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập: Tải về

- Do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập: Tải về

Thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Do 01 cá nhân làm chủ doanh nghiệp: Tải về

Liên quan:

Đặt tên công ty

Địa chỉ trụ sở chính

Ngành, nghề kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

Chữ ký số công cộng

Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý ?

Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Liên hệ:

Mobile: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng ?

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?

Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty ?