LUẬT

HỘ TỊCH

Số: 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014

HỎI ĐÁP

Hộ tịch và đăng ký hộ tịch

Nội dung đăng ký hộ tịch

Nguyên tắc đăng ký hộ tịch

Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

Bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch

Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch

Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Lệ phí hộ tịch

Các hành vi bị nghiêm cấm

Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Nội dung đăng ký khai sinh

Trách nhiệm đăng ký khai sinh

TTHC

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Đăng ký giám hộ đương nhiên

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Đăng ký thay đổi giám hộ

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

MẪU BIỂU

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Đăng ký giám hộ đương nhiên

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Đăng ký thay đổi giám hộ

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

DỊCH VỤ

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Văn bản hợp nhất 1844/VBHN-BTP ngày 11/05/2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

LIÊN QUAN

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn