TỐ TỤNG

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

ĐẠI DIỆN

Luật sư đại diện theo uỷ quyền cho các doanh nghiệp, công ty

Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Luật sư đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân

TƯ VẤN

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn ?

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

Luật sư tư vấn soạn thảo văn bản

Luật sư tư vấn soạn thảo hồ sơ, thủ tục tố tụng

Luật sư tư vấn soạn thảo văn bản, giao dịch dân sự

Luật sư tư vấn hợp đồng thương mại, dân sự và hôn nhân gia đình

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHAC

Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý khác ?

Luật sư thực hiện các công việc liên quan đến dịch thuật, xác nhận giấy tờ khác

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

THỊ THỰC

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

NGÂN HÀNG

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi thông tin đăng ký thuế văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

CHI NHÁNH

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi tên chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi thông tin đăng ký thuế chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

CÔNG TY

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi thành viên công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh tại Đà Nẵng

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền tại Đà Nẵng

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CHUYỂN ĐỔI

Chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty tnhh mtv thành công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng

Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp nhận thừa kế tại Đà Nẵng

CHUYỂN NHƯỢNG

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Đà Nẵng

TẠM NGỪNG

Tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

GIẢI THỂ

Giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh và công ty tại Đà Nẵng ?

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng ?

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn