Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Luật sư Công ty Luật tại Đà Nẵng thực hiện hồ sơ, hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng cho các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý:

Luật sư tư vấn hướng dẫn cung cấp thông tin, giấy tờ có liên quan;

Luật sư tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý;

Luật sư tư vấn hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý.  

Cơ sở pháp lý:

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914165703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC 

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sư theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý