LUẬT

DOANH NGHIỆP

Số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

HỎI ĐÁP

Quyền của doanh nghiệp

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Công ty có hai người đại diện theo pháp luật ?

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo uỷ quyền

Doanh nghiệp phải lưu giữ các loại tài liệu ?

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Mua công ty từ doanh nghiệp khác

Bán công ty cho cá nhân khác

Tài sản góp vốn thành lập công ty

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp

Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp

So sách chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Các hành vi bị nghiêm cấm

Các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

TTHC

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage

Đăng ký mở phòng khám đông y

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Mua bán lại doanh nghiệp, công ty

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi quyền sở hữu tài sản góp vốn của công ty thành viên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Giải thể công ty tại Đà Nẵng

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

MẪU BIỂU

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện

Mẫu điều lệ chi nhánh

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu sổ đăng ký thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Mẫu cổ phiếu

21 Mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

DỊCH VỤ

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập công ty

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

Biểu phí dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh

Biểu phí văn phòng đại diện và địa diểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ tổ chức lại, tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, phá sản doanh nghiệp

VĂN BẢN

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

LIÊN QUAN

Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu, giấy tờ nước ngoài

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn