LUẬT

CẠNH TRANH

Số: 23/2018/QH14 ngày 16/12/2018

HỎI ĐÁP

Các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh

Xác định thị trường liên quan

Xác định thị phần và thị phần kết hợp

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Doanh nghiệp có vị trí độc quyền

Các hình thức tập trung kinh tế

Tập trung kinh tế bị cấm

TTHC

Cung cấp thông tin về hành vi vi phạm

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

MẪU BIỂU

Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

Hồ sơ khiếu nại

DỊCH VỤ

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 01/07/2019

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn