Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Chào bạn! 

Để sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, bạn lựa chọn 01 loại công ty hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh muốn tạm ngừng kinh doanh ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:  

Tạm ngừng kinh doanh đối với:

Công ty tnhh một thành viên:

- Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

- Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên cùng nhau góp vốn thành lập: Tải về

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên cùng nhau góp vốn thành lập: Tải về 

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng 

Tư vấn pháp luật liên quan:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng, văn bản và giấy tờ khác theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư đại diện ngoài tố tụng

Luật sư đại diện ngoài tố tụng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu và hợp đồng uỷ quyền