Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc cung cấp giấy tờ có liên quan, ký chữ ký vào hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh htv trở lên:

Do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh htv trở lên;

Điều lệ công ty tnhh htv trở lên;

Danh sách thành viên công ty tnhh htv trở lên;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

16 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Phá sản doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

31 Mar, 2016// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phá sản ?

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân

31 Mar, 2016// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý, kế toán tài chính

Mẫu điều lệ nhóm công ty tại Việt Nam ?

Mẫu điều lệ nhóm công ty tại Việt Nam ?

31 Mar, 2016// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mẫu điều lệ nhóm công ty, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con tại Việt Nam