Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc cung cấp giấy tờ có liên quan, ký chữ ký vào hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh htv trở lên:

Do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh htv trở lên;

Điều lệ công ty tnhh htv trở lên;

Danh sách thành viên công ty tnhh htv trở lên;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Bán doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Bán doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

04 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Bán doanh nghiệp tư nhân, thoả thuận về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản, đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Cho thuê doanh nghiệp tại Đà Nẵng

03 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

30 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong công ty tại Đà Nẵng

Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong công ty tại Đà Nẵng

26 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng ?

Thay đổi vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng ?

25 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục điều chỉnh, thay đổi vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng ?