Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc cung cấp giấy tờ có liên quan, ký chữ ký vào hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh htv trở lên:

Do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh htv trở lên;

Điều lệ công ty tnhh htv trở lên;

Danh sách thành viên công ty tnhh htv trở lên;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

23 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam ?

22 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Tra cứu ngành, nghề kinh doanh tại Việt Nam

Tra cứu ngành, nghề kinh doanh tại Việt Nam

21 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mã ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

20 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam, mã ngành kinh tế cấp 4 ?