Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc cung cấp giấy tờ có liên quan, ký chữ ký vào hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh htv trở lên:

Do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh htv trở lên;

Điều lệ công ty tnhh htv trở lên;

Danh sách thành viên công ty tnhh htv trở lên;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập ?

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập ?

09 Jul, 2018// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập tại Đà Nẵng ?

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc ?

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc ?

03 Jul, 2018// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc tại Đà Nẵng

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

29 Jun, 2018// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hướng dẫn cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

28 Jun, 2018// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Mã ngành kinh tế cấp 4, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ?

Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ?

27 Jun, 2018// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam, cách ghi chi tiết mã ngành, nghề kinh tế cấp 4 (bốn), khi đăng ký thành lập công ty