Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam; 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Liên quan:

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

03 Mar, 2021// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng ?

Giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

03 Mar, 2021// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

03 Mar, 2021// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

03 Mar, 2021// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

03 Mar, 2021// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty ?