Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Thủ tục thành lập công ty tnhh mtv:  

Trường hợp do cá nhân làm chủ sở hữu công ty

Trường hợp do doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty 

Thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên:

Trường hợp do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty

Trường hợp do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty 

Thủ tục thành lập công ty cổ phần:

Trường hợp do các cá nhân là cổ đông góp vốn thành lập công ty

Trường hợp do các doanh nghiệp là cổ đông góp vốn thành lập công ty 

Thủ tục thành lập công ty hợp danh:

Trường hợp do các thành viên hợp doanh góp vốn thành lập

Trường hợp do thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, góp vốn thành lập 

Thủ tục thành lập:

Doanh nghiệp tư nhân 

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

28 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?