Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Luật sư Công ty Luật tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý:

Luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin và giấy tờ có liên quan;

Luật sư tư vấn thực hiện soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cônng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.  

Cơ sở pháp lý:

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914165703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

05 Mar, 2022// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

28 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

27 Apr, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ?