Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc ký chữ ký vào hồ sơ, cung cấp giấy tờ có liên quan, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân: Tải về

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Emai: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

30 Oct, 2019// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

28 Oct, 2019// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

18 Oct, 2019// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết tại Đà Nẵng ?

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng ?

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng ?

16 Oct, 2019// Nhóm: 03_ĐẤU THẦU

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?