Mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh ?

Mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc ký chữ ký vào hồ sơ, cung cấp giấy tờ có liên quan, nộp hò sơ và nhận kết quả giái quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

Do các thành viên hợp danh góp vốn thành lập: Tải vê

Do thành viên hợp danh và thành viên góp vốn thành lập: Tải về

Do nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hợp danh thành lập: Tải về

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh;

Điều lệ công ty hợp danh;

Danh sách thành viên công ty hợp danh; 

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần);

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty hợp danh./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

30 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

28 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

18 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết tại Đà Nẵng ?

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng ?

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng ?

16 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

29 Sep, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam