Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Chào bạn! 

Để sử dụng dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, bạn lựa chọn 01 loại công ty ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn: 

Thủ tục giải thể, đối với:

Công ty tnhh một thành viên:

- Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

- Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn cùng nhau thành lập: Tải về

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn cùng nhau thành lập: Tải về

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020 

Tư vấn pháp luật liên quan:

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp 

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp 

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng, văn bản và giấy tờ khác theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư đại diện ngoài tố tụng

Luật sư đại diện ngoài tố tụng

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền

09 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu và hợp đồng uỷ quyền