Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 và Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009), có một số điểm mới đáng chú ý, như: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm (Điều 162), tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện (Điều 181), người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm (Điều 182) và nhiều điểm mới khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Khái niệm tội phạm

Phân loại tội phạm

Cố ý phạm tội

Vô ý phạm tội

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Chuẩn bị phạm tội

Phạm tội chưa đạt

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Đồng phạm

Che giấu tội phạm

Không tố giác tội phạm

Phòng vệ chính đáng

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Các hình phạt đối với người phạm tội

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Án treo

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Tội giết người

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Tội vô ý làm chết người

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Tội đe dọa giết người

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội hành hạ người khác

Tội hiếp dâm

Tội cưỡng dâm

Tội mua bán người

Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi

Tội làm nhục người khác

Tội vu khống

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Tội cướp tài sản

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Tội cướp giật tài sản

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tội trộm cắp tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng 

Bộ Luật hình sự năm 2015

Toà án nhân dân tối cao

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt./.