Tìm kiếm

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà: trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa (Khoản 1 Điều 199, Khoản 2 Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự).

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu hợp đồng dân sự dành cho doanh nghiệp, cá nhân ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015, sử dụng cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ?

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được hướng dẫn tại Phụ lục II-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016.

Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc (Điều 633 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 634 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực

Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục quy định tại Điều 636 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động: Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động được quy định tại Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tờ khai lệ phí môn bài

Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016)Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. 

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành) 

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, Điều 33 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Mẫu đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn: khi vợ, chồng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải có đơn yêu cầu (Điều 396 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13ngày 25/11/2015), đơn yêu cầu phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn: khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được (Khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014), nội dung chính của đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự (Khoản 2 Điều 362 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện: nội dung đơn khởi kiện (Điều 164 của Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004), để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, toà án yêu cầu người khởi kiện làm đơn khởi kiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị quyết này, toà án phải niêm yết công khai tại trụ sở toà án mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện (Điều 5 nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012).

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ? thủ tục hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho hộ gia đình về nội dung này ?

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.