Tìm kiếm

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ?

Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng ?

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ?

Khi đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa, luật sư xuất trình các giấy tờ sau đây: Thẻ luật sư. Giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác hoặc văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trong trường hợp tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý ?

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa ?

Trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa ?

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu ?

Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự ?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng ?

Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng ?

Một số biểu mẫu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự ?

Văn phòng luật sư tư vấn soạn thảo một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng, đơn xin hoãn phiên tòa, đơn xin sao chụp tại liệu và giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ?

Mẫu giấy giới thiệu ?

Doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng mẫu giấy giới thiệu trong liên hệ công tác,  làm việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin ?

Mẫu giấy uỷ quyền ?

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản ?

Mẫu hợp đồng ủy quyền ?

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản ?

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn ?

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo mẫu đơn khởi kiện ly hôn gửi toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ?

Mẫu đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn ?

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo mẫu đơn yêu cầu công nhân việc thuận tình lý hôn ?

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn ?

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn ?

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản ?

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan ?

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản ?

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định ?

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản ?

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận ?

Mẫu hợp đồng vay tài sản ?

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định ?

Mẫu hợp đồng thuê tài sản ?

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan ?