Tìm kiếm

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ?

Văn phòng luật sư thực hiện thủ tục đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định hiện hành có liên quan của pháp luật ?

Mẫu thông báo về mẫu con dấu ?

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng ?

Mẫu giấy đi đường phòng chống dịch Covid-9 tại Đà Nẵng ?

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, theo quy định hướng dẫn của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư ?