Tìm kiếm

Mẫu tờ khai đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam

Người yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam lập 01 bộ hồ sơ, bao gồm Tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo 4 ảnh 4x6 chụp chưa quá 6 tháng và bản sao các giấy tờ Giấy tờ về nhân thân của người đó như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp và Giấy tờ làm cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam.

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục kết hôn ở nước ngoài và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ?

Văn phòng luật sư thực hiện thủ tục đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định hiện hành có liên quan của pháp luật ?

Mẫu thông báo về mẫu con dấu ?

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng ?

Mẫu giấy đi đường phòng chống dịch Covid-9 tại Đà Nẵng ?

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện ?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng ?

 

Mẫu phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, theo quy định hướng dẫn của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư ?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nhiệp cho người nước ngoài hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài, đầu tư hoặc góp vốn, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức ?

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu ?

Doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình ?