Tìm kiếm

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch: các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể sử dụng trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm của cá nhân.

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động: Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động được quy định tại Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.