Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

Trường hợp giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thực hiện việc chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch, gồm: giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại (Khoản 5 Điều 32 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trước khi thực hiện việc chứng thực chữ ký người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam./.

Liên hệ

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?