Uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà có công chứng

Uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà có công chứng

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi là người đại diện theo pháp luật, giám đốc của một công ty tại Singapore, hiện nay tôi đang ở Singapore, nên muốn uỷ quyền cho một người Việt Nam đại diện cho công ty tại Singapore trực tiếp ký kết hợp hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê nhà tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam, mong được luật sư tư vấn về vấn đề này.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn theo các nội dung sau:

Theo quy định tại Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014, thì:

Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này (Khoản 3 Điều 2 Luật Công chứng);

Người yêu cầu công chứng là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó (Khoản 1 Điều 47 Luật Công chứng);

Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền (Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng);

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam (Khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng);

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung trình bày trên đây, để thực hiện thủ tục hợp đồng uỷ quyền cho người Việt Nam trực tiếp ký kết hợp hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê nhà tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam./.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

14 Feb, 2019// Nhóm: Luật Công chứng

Sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên người vừa qua đời, thì những ai được quyền rút tiền ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

08 Oct, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp, chứng nhận

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

21 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật về thừa kế