Công ty ở nước ngoài có thể uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài có thể uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể uỷ quyền cho một người Việt Nam đại diện cho công ty ở nước ngoài trực tiếp ký kết hợp hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê nhà tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề này ? 

Chào bạn!

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014:

Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này (Khoản 3 Điều 2 Luật Công chứng);

Người yêu cầu công chứng là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó (Khoản 1 Điều 47 Luật Công chứng);

Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền (Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng);

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam (Khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng);

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Công ty ở nước ngoài có thể uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

01 Jun, 2020// Nhóm: Luật Công chứng

Thủ tục chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam ?

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam

Một số giấy tờ của nước ngoài không phải hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam ?

Một số giấy tờ của nước ngoài không phải hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp tại Việt Nam

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích ?

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích ?

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý khai nhận di sản thừa kế tại Đà Nẵng, Việt Nam