Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động, nhân viên tại Việt Nam ? trường hợp công ty ở nước ngoài đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam (Khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014);

Như vậy, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam và được trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động, nhân viên tại Việt Nam như đối với Doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tục tuyển dụng và sử dụng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành tại Việt Nam.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

19 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

13 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động, ngày phát hiện ra hành vi vi phạm ?

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

09 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật lao động

Dịch vụ tư vấn thủ tục ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở nước ngoài