Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động, nhân viên tại Việt Nam ? trường hợp công ty ở nước ngoài đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam (Khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014);

Như vậy, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam và được trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động, nhân viên tại Việt Nam như đối với Doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tục tuyển dụng và sử dụng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành tại Việt Nam.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Jun, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?