Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn online tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn online tại Đà Nẵng, Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi cho nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thủ tục thuận tình ly hôn, hướng dẫn chi tiết việc nộp hồ sơ cho toà án có thẩm quyền giải quyết việc thuận tình ly hôn ?

Chào bạn!

Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn, cần thực hiện việc Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn.

Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn online: Tải về

Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn online tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tư vấn pháp lý liên quan:

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự (Khoản 1 Điều 53 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014)

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án giải quyết việc ly hôn (Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Vợ, chồng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải có đơn yêu cầu. Đơn phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này. Vợ, chồng cùng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn yêu cầu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác định là người yêu cầu. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ chứng minh thỏa thuận về thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn là có căn cứ và hợp pháp (Điều 396 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn. Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con (Khoản 4 Điều 397 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Tư vấn thủ tục ly hôn online

Tư vấn thủ tục ly hôn online

21 Apr, 2020// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn online tại Đà Nẵng

Tặng cho riêng xe ô tô trong thời kỳ hôn nhân ?

Tặng cho riêng xe ô tô trong thời kỳ hôn nhân ?

12 Mar, 2020// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân không ?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

12 Dec, 2019// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Tiền trúng thưởng xổ số của vợ chồng có phải là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

Thời hạn giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

09 Dec, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Dịch vụ thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam

Chia tài sản sau khi ly hôn tại Việt Nam

Chia tài sản sau khi ly hôn tại Việt Nam

14 Jun, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Tư vấn dịch vụ thủ tục chia tài sản sau khi ly hôn tại Việt Nam