Tư vấn pháp luật miễn phí 2019

Tư vấn pháp luật miễn phí 2019

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện nội dung công văn số 67/CV-ĐLS ngày 04/10/2019 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong thời gian 03 ngày, ngày 09, 10 và ngày 11/10/2019, theo các nội dung sau đây:

Thời gian:

Ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 2019;

Thời giờ làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;

Buổi chiếu: Từ 14 giờ 30’ đến 17 giờ 30’;

Địa điểm:

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng;

Lĩnh vực tư vấn:

Doanh nghiệp, đầu tư, kế toán, thuế, thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình hoặc nội dung cần trợ giúp pháp lý khác tuỳ theo yêu cầu của người được tư vấn;

Người thực hiện:

Luật sư Đỗ Minh Sơn

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng trân trọng thông báo về việc tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí theo các nội dung trên đây./.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Hoạt động tiêu biểu của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Dịch vụ pháp lý tiêu biểu của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Sự hình thành phát triển

Sự hình thành phát triển

26 Apr, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Sự hình thành phát triển văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển

27 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Mục tiêu phát triển của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam

Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư 2006

20 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Chức năng xã hội, dịch vụ pháp lý, nguyên tắc hành nghề và tiêu chuẩn của luật sư