Tư vấn pháp luật miễn phí 2019

Tư vấn pháp luật miễn phí 2019

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện nội dung công văn số 67/CV-ĐLS ngày 04/10/2019 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong thời gian 03 ngày, ngày 09, 10 và ngày 11/10/2019, theo các nội dung sau đây:

Thời gian:

Ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 2019;

Thời giờ làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;

Buổi chiếu: Từ 14 giờ 30’ đến 17 giờ 30’;

Địa điểm:

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng;

Lĩnh vực tư vấn:

Doanh nghiệp, đầu tư, kế toán, thuế, thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình hoặc nội dung cần trợ giúp pháp lý khác tuỳ theo yêu cầu của người được tư vấn;

Người thực hiện:

Luật sư Đỗ Minh Sơn

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng trân trọng thông báo về việc tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí theo các nội dung trên đây./.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Tư vấn pháp luật miễn phí 2017

Tư vấn pháp luật miễn phí 2017

06 Oct, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2017)

Tập huấn nghiệp vụ luật sư 2017

Tập huấn nghiệp vụ luật sư 2017

26 Aug, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng than dự khoá tập huấn nghiệp vụ luật sư năm 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

10 Jan, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2017

Tư vấn pháp luật miễn phí 2016

Tư vấn pháp luật miễn phí 2016

06 Oct, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2016)

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

26 Jul, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tham dự buổi tập huấn do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức