Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2019

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2019

Thực hiện nội dung công văn số 67/CV-ĐLS ngày 04/10/2019 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong thời gian 03 ngày, ngày 09, 10 và ngày 11/10/2019, theo các nội dung sau đây:

Thời gian:

Ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 2019;

Thời giờ làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;

Buổi chiếu: Từ 14 giờ 30’ đến 17 giờ 30’;

Địa điểm:

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng;

Lĩnh vực tư vấn:

Doanh nghiệp, đầu tư, kế toán, thuế, thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình hoặc nội dung cần trợ giúp pháp lý khác tuỳ theo yêu cầu của người được tư vấn;

Người thực hiện:

Luật sư Đỗ Minh Sơn

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng trân trọng thông báo về việc tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí theo các nội dung trên đây./.

Luật sư Đỗ Minh Sơn

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2013

Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2013

09 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư thành viên Văn phòng luật sư ĐMS tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019

31 Jan, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019

Tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018

Tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018

24 Nov, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2018)

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2018)

01 Oct, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2018

Lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2018

12 Mar, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2018