Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Cá nhân là người lao động Việt Nam, có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp này ? 

Chào bạn!

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác (Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 1 Điều 20 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013).

Khoản 4 Điều 6 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006, quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức: Hợp đồng cá nhân.

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này; Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú (Điều 50 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006).

Khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 1 và danh mục nghề và công việc cấm đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007. 

Như vậy, người lao động Việt Nam có thể trực tiếp ký hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài và phải thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài 

  Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

12 Oct, 2017// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 May, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam