Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Cá nhân là người lao động Việt Nam, có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp này ? 

Chào bạn!

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác (Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 1 Điều 20 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013).

Khoản 4 Điều 6 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006, quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức: Hợp đồng cá nhân.

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này; Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú (Điều 50 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006).

Khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 1 và danh mục nghề và công việc cấm đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007. 

Như vậy, người lao động Việt Nam có thể trực tiếp ký hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài và phải thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài 

  Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

28 May, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

19 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

13 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động, ngày phát hiện ra hành vi vi phạm ?