Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có dấu hiệu nào để phân biệt trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?

Chào bạn!

SO SÁNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT
Khái niệm Là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động
Tính chất Có tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm Có tính chất ít nghiêm khắc hơn vì hành vi vi phạm kỷ luật không mang tính nguy hiểm như hành vi vi phạm pháp luật hình sự
Chủ thể áp dụng Tòa án Thủ trưởng, cơ quan đơn vị
Chủ thể bị áp dụng Là cá nhân (tổ chức) có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là tội phạm theo quy định của Bộ Luật hình sự Là cá nhân có hành vi vi phạm kỹ luật
Trình tự áp dụng Được áp dụng theo trình tự tư pháp Được áp dụng theo trình tự hành chính

.

.

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

.

 
  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Bộ Luật tố tụng hình sự 2003

Bộ Luật tố tụng hình sự 2003

20 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

29 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các dấu hiệu vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật ?

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Các chủ thể trong trách nhiệm hình sự là Nhà nước đối với người phạm tội.

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Đều là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật