Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có dấu hiệu nào để phân biệt trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?

Chào bạn!

SO SÁNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT
Khái niệm Là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động
Tính chất Có tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm Có tính chất ít nghiêm khắc hơn vì hành vi vi phạm kỷ luật không mang tính nguy hiểm như hành vi vi phạm pháp luật hình sự
Chủ thể áp dụng Tòa án Thủ trưởng, cơ quan đơn vị
Chủ thể bị áp dụng Là cá nhân (tổ chức) có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là tội phạm theo quy định của Bộ Luật hình sự Là cá nhân có hành vi vi phạm kỹ luật
Trình tự áp dụng Được áp dụng theo trình tự tư pháp Được áp dụng theo trình tự hành chính

.

.

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

.

 
  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích

Bộ Luật hình sự 1999

Bộ Luật hình sự 1999

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự