Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn ?

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn ?

Toà án có thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm chịu án phí toà án đối với vụ án đơn phương ly hôn, không có yếu tố nước ngoài, trường hợp người vợ có nơi cư trú tại một tỉnh, còn người chồng lại có nơi cư trú tại một thành phố khác ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật vê toà án có thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm chịu án phí toà án đối với vụ án đơn phương ly hôn

Về thẩm quyền của toà án:

Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, gồm: ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn (Khoản 1 Điều 28 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Về thẩm quyền của toà án các cấp:

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây: Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này (Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Về thẩm quyền của toà chuyên trách:

Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này (Khoản 2 Điều 36 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Về thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ:

Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này (Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Về án phí sơ thẩm:

Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm (Khoản 4 Điều 147 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Apr, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thủ tục tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

20 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam