Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế ?

29 Mar, 2016// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế Việt Nam


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Các chủ thể trong trách nhiệm hình sự là Nhà nước đối với người phạm tội.


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Đều là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Có tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm


Nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn pháp lý phân biệt sự khác nhau giữa nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự ?


Mục tiêu phát triển

27 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Mục tiêu phát triển của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam


Luật Luật sư 2006

20 Mar, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Chức năng xã hội, dịch vụ pháp lý, nguyên tắc hành nghề và tiêu chuẩn của luật sư


Luật Trọng tài thương mại 2010

20 Mar, 2016// Nhóm: Luật Trọng tài thương mại

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài Việt Nam


Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

19 Mar, 2016// Nhóm: Luật Thương mại

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo các loại hợp đồng dân sự


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam ?

12 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp lý hô sơ, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Đà Nẵng, Việt Nam


Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

12 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

09 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

08 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam


Các loài cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

06 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam


Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật ?

20 Feb, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp ly tư vấn thủ tục thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?