Luật Nuôi con nuôi 2010

20 Apr, 2016// Nhóm: Luật Nuôi con nuôi

Dịch vụ tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam


Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

20 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn về bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?


Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

19 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn pháp lý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam ?


Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ở đâu ?

18 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng mua bán căn hộ tại Đà Nẵng, Việt Nam


Công chứng hợp đồng mua bán nhà đã được soạn thảo sẵn ?

16 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng mua bán nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam


Công chứng viên soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà có được không ?

16 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng cho thuê nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam


Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng ?

16 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý hợp đồng thuê nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam


Luật Công chứng 2014

12 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014


Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý, kế toán tài chính


Mẫu điều lệ nhóm công ty tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ nhóm công ty, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con tại Việt Nam


Luật Quản lý thuế 2006

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn Luật quản lý thuế tại Việt Nam


Phá sản doanh nghiệp tại Đà Nẵng

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phá sản


Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Danh mục các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam danh cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài


Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

29 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

29 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các dấu hiệu vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật ?


Xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế ?

29 Mar, 2016// Nhóm: Luật Kế toán

Dịch vụ tư vấn thủ tục về thuế cho doanh nghiệp theo Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006