Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật về thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục ly hôn với người có quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật ?

Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp: vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam (Điểm d khoản 1 Điều 469 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Đơn khởi kiện, kèm theo giấy tờ, tài liệu:

Người khởi kiện, người yêu cầu phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu kèm theo giấy tờ, tài liệu xác thực họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự đó.

Trường hợp không ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài hoặc thiếu những nội dung trên thì phải bổ sung trong thời hạn do Tòa án ấn định, hết thời hạn đó mà không cung cấp được thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu (Khoản 1 Điều 473 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Thời hạn mở phiên tòa, phiên họp hòa giải được xác định như sau:

Phiên họp hòa giải phải được mở sớm nhất là 06 tháng và chậm nhất là 08 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án.

Ngày mở lại phiên họp hòa giải (nếu có) được ấn định cách ngày mở phiên họp hòa giải chậm nhất là 01 tháng;

Phiên tòa phải được mở sớm nhất là 09 tháng và chậm nhất là 12 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án.

Ngày mở lại phiên tòa (nếu có) được ấn định cách ngày mở phiên tòa chậm nhất là 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 477 của Bộ luật này (Khoản 2 Điều 476 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài:

Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng xử lý kết quả tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định tại các điều 474, 476 và 477 của Bộ luật này (Điều 480 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

22 Apr, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sư, thương mại, đòi nợ, chia thừa kế, ly hôn tại tòa án có thẩm quyền ?

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

25 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân và doanh nghiệp

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

16 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được pháp luật quy định như thế nào ?

Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện ?

Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện ?

25 Dec, 2019// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Nơi cư trú là địa chỉ chỗ ở hợp pháp mà người bị kiện đang sinh sống theo quy định của Luật cư trú ?

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn ?

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn ?

20 Jun, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Tư vấn thủ tục giải quyết đối với vụ án đơn phương ly hôn tại Đà Nẵng ?