Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà và đất ở ?

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà và đất ở ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là nhà và đất ở đối với trường hợp cả cha và mẹ hiện tại đều đã mất ? không để lại di chúc, chỉ có hai người con thành niên đã lập gia đình ? cả hai anh em có thể đứng tên đồng sở hữu đối với tài sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về vấn đề này ?

Chào bạn! 

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết (Khoản 1 Điều 611). Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (Khoản 2 Điều 623 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc (Điểm a khoản 1 Điều 650). Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (Điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó. Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế (Khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014).

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó (Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015).

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có giấy tờ hợp pháp về thừa kế quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất (Điểm c khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013).

Như vậy, do cha, mẹ bạn không để lại di chúc khi qua đời, nên anh em bạn thuộc trường hợp hưởng thừa kế theo phap luật, để được hưởng di sản thừa kế thì cần phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế, sau đó thực hiện thủ tục theo quy định của Luật đất đai, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

 

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà và đất ở ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Di chúc không có người làm chứng ?

Di chúc không có người làm chứng ?

13 Apr, 2022// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Lập di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, thì bản di chúc này có hợp pháp không ?

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc, thì có thể làm chứng cho việc lập di chúc không ?

Người giữ bản di chúc ?

Người giữ bản di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Việc giao cho người khác giữ bản di chúc đúng quy định của pháp luật mới được coi là hợp pháp ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc online

Tư vấn thủ tục lập di chúc online

24 Apr, 2020// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp lý tư vân thủ tục lập di chúc online tại Đà Nẵng, Việt Nam

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng

18 Dec, 2019// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Cha mẹ lập di chúc để lại di sản, tài sản là nhà và đất ở, để dùng làm nhà thờ họ có được không ?