Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Việt Nam ?

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn (Khoản 1 Điều 126 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn toàn bộ nội dung thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Việt Nam, như sau:

Thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Việt Nam, hướng dẫn việc ghi (điền) thông tin vào mẫu biểu có sẵn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan, thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và in mẫu biểu, ký chữ ký, nộp hồ sơ, lệ phí, thời hạn giải quyết và nhận kết quả giải quyết việc kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung tư vấn (Mã số): 23021106

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 1.200.000 đồng (Một triêu hai trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 23021106, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 23021106, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thủ tục kết hôn với người Tây Ban Nha tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Tây Ban Nha tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Đăng ký kết hôn với người Tây Ban Nha tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Thủ tục kết hôn với người Anh tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Anh tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Đăng ký kết hôn với người Anh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Thủ tục kết hôn với người Canada tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Canada tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Đăng ký kết hôn với người Canada tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Thủ tục kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Đăng ký kết hôn với người Mỹ tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?

Thủ tục kết hôn với người Hồng Kông tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Hồng Kông tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Đăng ký kết hôn với người Hồng Kông tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?